คลินิกแพทย์หญิงชวนชื่น

คลินิคแพทย์ผิวหนัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (โคราช) ตรวจรักษาโรคผิวหนัง สิว ฝ้า ผื่น คัน ลมพิษ ผมร่วง เชื้อรา จี้หูด ด้วยเครื่องไฟฟ้า กามโรค และโรคทั่วไป

คลินิคหมอชวนชื่น

พญ. ชวนชื่น ไพรีพ่ายฤทธิ์

พญ. ชวนชื่น ไพรีพ่ายฤทธิ์ ได้รับวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยา หรือ แพทย์โรคผิวหนัง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2518 และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน คลินิกเวชกรรม เลขที่ใบอนุญาต 30101050225